Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Kupac:

_____________________________

_____________________________

(ime, prezime, adresa)

 

______________________________

______________________________

(e-mail, telefon)

 

Primatelj:

Morobo, obrt za trg.i usluge

Vl.Jelena Ajduković

OIB: 16786831983

Kapucinska 28

31 000 Osijek

Hrvatska

 

 

Ja, _________________________________________, izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

naručene dana____________________, primljene dana_____________________.

 

U ________________(mjesto), ________________ (datum).

 

 

 

_______________________________

(Vlastoručni potpis)

 

Primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti i poslati fizičkim putem na gore navedenu adresu ili putem e-maila na info.morobo@gmail.com

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.