Politika privatnosti

Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje će Morobo, obrt za trgovinu i usluge zaprimiti od Vas kada posjetite https://www.morobo-games.com/ internetsku stranicu, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa Morobo Games korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate.

Mi cijenimo Vašu privatnost zato sve Vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti.

Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), konvencijama (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).

Ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka internet stranice https://www.morobo-games.com/ je Jelena Ajduković.

Ovlaštena osoba je dostupna na e-mail adresi gdpr.morobo@gmail.com

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Morobo, obrt za trgovinu i usluge putem internet stranice https://www.morobo-games.com/ sukladno s namjenama navedenim u nastavku te politikom privatnosti prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa za isporuku);

 • kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s Morobo Games (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva)

 • podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdaje računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;

 • podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice upravitelja (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) prodavatelja;

 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igra ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;

 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.

 • Morobo Games ne sakuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke, osim kada mu Vi to omogućite tj. za to date privolu, tj. kod narudžbe proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obavijesti, sudjelujete u Morobo Games Reward Points programu, nagradnoj igri itd., ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili Morobo Games za obradu ima zakonit interes.

Namjena obrade i temelj za obradu podataka

Morobo, obrt za trgovinu i usluge putem internet stranice https://www.morobo-games.com/ prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke temeljem sljedećih pravnih osnova:

 • zakon i ugovorni odnosi

 • zakonski (legitimni) interes

 • privola pojedinca tj. kupca

Obrada podataka temeljem zakona i ugovornih obaveza

U situacijama kada je osiguravanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvođenje ugovora s internet stranicom https://www.morobo-games.com/ (u nastavku- Morobo Games) ili zakonska obveza, morate osigurati osobne podatke:

Primjerice ukoliko sa Morobo Games ne podijelite osobne podatke (ime, prezime, adresu za dostavu, telefonski broj) nećemo biti u mogućnosti sklopiti s Vama Ugovor o prodaji robe na daljinu tj narudžbu proizvoda i shodno tome neće biti moguće isporučiti proizvod(e) jer nećemo imati podatke o naručitelju i adresu za isporuku.

 

Sklapanje Ugovora na daljinu

Za sklapanje Ugovora na daljinu, potrebno je ispuniti potrebne podatke za dostavu proizvoda (ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, način plaćanja). Ukoliko Korisnik izabere opciju plaćanja direktnom transakcijskom uplatom, potrebno je nakon uplate putem e-pošte dostaviti dokaz o uplati putem internet bankarstva (pdf) ili uplate općom uplatnicom (jpg format slike).

Obrada na temelju legitimnog interesa

Morobo, obrt za trgovinu i usluge putem internet stranice https://www.morobo-games.com/ može podatke obrađivati i na temelju legitimnog interesa, koji su potrebni za bolje pružanje usluga, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

U primjeru upotrebe zakonskog interesa Morobo, obrt za trgovinu i usluge uvijek presuditi sukladno s Općenitom uredbom o zaštiti podataka.

Namjena obrade

Općenita statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima) za namjene internih analiza prodaje, ponovnih narudžba, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacije

 

Detaljno obrazloženje

Na internet stranici https://morobo-games.com/ provodimo općenitu statističku obradu podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima), temeljem koje radimo interne analize prodaje, ponovljenih narudžbi te pratimo i optimiziramo svoju poslovnu učinkovitost i optimiziramo svoje oglašavanje, npr.:

 

- Pratimo koliko kupaca ponavlja narudžbe, koliko često i u kojoj vrijednosti

- Pratimo općenite statističke prodajne podatke, poput prosječne vrijednosti košarice, broja proizvoda u narudžbi i slično

- Pratimo odazive na elektronsku poštu i različite marketinške poruke (društvene mreže, portali, internetski oglasi) i na temelju toga optimiziramo naše oglašavanje (odlučujemo što, gdje, kome i kako oglašavati).

- Ova vrsta statističkog praćenja pomaže nam optimizirati poslovanje i oglašavanje te temeljem toga korisnicima možemo ponuditi bolje proizvode i usluge.

Facebook oglašavanje

Ova mrežna stranica koristi uslugu “Custom Audience” ponovljenog oglašavanja koju nudi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (“Facebook”). Ta usluga omogućuje nam da ciljano oglašavamo svoje proizvode i usluge posjetiteljima naše mrežne stranice prikazivanjem personaliziranih oglasa posjetiteljima naše stranice kada koriste društvenu mrežu Facebook. Oznaka za ponovljeno oglašavanje integrirana je na internetskim stranicama. Daljnje informacije o ovoj usluzi možete pronaći u izjavi o privatnosti Facebooka na https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako ne želite da “Custom Audiences” softver prikuplja podataka o vama, možete deaktivirati ovu uslugu preko sljedeće poveznice: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Ova oznaka uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljem kada posjetite našu mrežnu stranicu. To omogućuje Facebook poslužitelju da registrira koje ste od naših mrežnih stranica posjetili. Facebook te podatke pridružuje vašem osobnom Facebook korisničkom računu. Dodatne informacije o prikupljanju i korištenju vaših podataka od strane Facebooka, vaša prava u vezi s tim podacima i mogućnostima kako zaštititi svoju privatnost možete pronaći u izjavi o privatnosti Facebooka na https://www.facebook.com/about/privacy /. Ako ne želite da Facebook te informacije izravno povezuje s vašim Facebook korisničkim računom, možete deaktivirati “Custom Audiences” opciju. Morate biti prijavljeni na Facebook da to učinite.

Obrada podataka o nepreuzetim narudžbama na daljinu s namjenom sprječavanja prevara

Temeljem svog legitimnog interesa obrađujemo podatke o poslanim i nepreuzetim narudžbama na daljinu, s ciljem identificiranja kupaca koji natprosječno naručuju proizvode s plaćanjem prilikom preuzimanja a zatim te proizvode ne preuzmu, čime nam nastaje poslovna šteta koju želimo spriječiti.

Kada takve kupce identificiramo, onemogućavamo im naručivanje proizvoda s plaćanjem prilikom preuzimanja, no još uvijek im je omogućeno naručivanje proizvoda s plaćanjem unaprijed putem virmana, direktnom transakcijskom uplatom na naš poslovni račun.

Automatsko email komuniciranje s Korisnikom temeljem nedovršene narudžbe

Temeljem svog legitimnog interesa potencijalnim kupcima, koji su u košaricu dodali proizvode, a narudžbu nisu završili, povremeno pošaljemo e-mail obavijesti vezanu uz neizvršenu narudžbu, s ciljem nuđenja pomoći ili informacija.

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti tako da nas kontaktirate na info.morobo@gmail.com

Obrada na temelju vaše suglasnosti

Morobo, obrt za trgovinu i usluge preko svoje internet stranice https://www.morobo-games.com/ (Prodavatelj)  prikuplja (koristi) vaše osobne podatke samo kada mu to vi omogućite odnosno kada date izričitu privolu tj. suglasnost:

 • kako bi vam omogućili upotrebu vašeg Morobo Games korisničkog računa i kupovinu na internetskim stranicama http://www.morobo-games.com/, te u svrhu tehničke administracije na istoj internet stranici,

 • kako bi vam osigurao pristup do posebnih informacija koje su vam dostupne na internet stranici http://www.morobo-games.com/ i na vašem korisničkom računu/profilu kojeg vam Prodavatelj osigurava,

 • pripremu i slanje personaliziranih e-mail poruka, samo ukoliko ste se pretplatili na primanje promotivnih e-mail poruka

 • slanje reklamnih obavijesti i drugih sadržaja preko elektronske pošte, SMS poruka, redovne pošte kada ste tome dali suglasnost,

 • sve druge specifične namjene s kojima ste suglasni u svrhu poslovanja s Prodavateljem

 

Čuvanje osobnih podataka

Morobo Games će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni (npr. kako bi Prodavatelj mogao ispuniti vašu narudžbu, za provjeru vaših plaćanja i ispunjenje drugih vaših i/ili obaveza prodavatelja, kako bi mogli pristupati do posebnih informacija koje dostupne, kako bi vam prodavatelj mogao slati e-novosti i sl.).

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi zakona, prodavatelj čuva u okviru zakonsko određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s pojedincem, Prodavatelj čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako između vas i Prodavatelja dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, Prodavatelj čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Prodavatelj će obrisati prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka (npr. Prodavatelj u slučaju da prekine voditi svoj klub pogodnosti, izbrisao sve osobne podatke koje je prikupio s tom namjenom. Prodavatelj bi izbrisao te podatke u tom slučaju čak i ako pojedinac koji je privolio u obradu osobnih podataka u namjenu kluba ugodnosti i tu privoli nije prekinuo) ili ako tako određuje zakon.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da prodavatelj može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obraditeljima podataka). Ugovorni obraditelji podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u imenu prodavatelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima Morobo, obrt za trgovinu i usluge putem internet stranice https://www.morobo-games.com/ dijeli određene podatke su:

 • računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,

 • dostavne službe

 • ponuditelji obrade podataka i analitike,

 • ponuditelji slanja e-maila (gmail)

 • ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook)

 • Prodavatelj neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Prodavatelj ili njegovi ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije, s iznimkom SAD-a – svi ugovorni obrađivači u SAD-u su uključeni u program Privacy Shield.

Sloboda izbora

O informacijama koje posredujete odlučujete vi. Ako se odlučite da Vaše podatke prodavatelju nećete dati na uvid, tada nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na internetskoj stranici i nećete moći izvršiti registraciju na stranicu http://www.morobo-games.com/ niti izvršiti kupovinu.

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama.

 

Kolačići

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

Kolačiće možemo podijeliti u dvije skupine: osnovni (bez navedenih kolačića nije moguće koristiti stranicu http://morobo-games.com/ jer registracija nije moguća kao niti dodavanje proizvoda u košaricu) i promotivni (kolačići koji prate korištenje web stranice u svrhu poboljšavanja kvalitete usluge).

Postavke kolačića možete definirati u svom internet pregledniku, uz napomenu da isključivanjem osnovnih kolačića stranica http://morobo-games.com/ neće raditi, nećete moći pretraživati ponudu, dodavati proizvode u košaricu, registrirati se ili izvršiti kupovinu. Promotivne kolačiće u svakom trenutku možete ugasiti u svom internet pregledniku.

 

Više na linku: Kolačići

Sigurnost

Prodavatelj poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Morobo Games Reward Points Program

Prilikom registracije računa, korisnik Morobo Games Reward Points programa na internet stranici https://www.morobo-games.com/ suglasan je da se podaci koje ostavi mogu prikupljati, obrađivati, pohranjivati i koristiti za istraživanje tržišta i u svrhe marketinga. Korisnik je suglasan da isključivo Morobo, obrt za trgovinu i usluge putem internet trgovine Morobo Games i programa smile.io koristi i obrađuje njegove podatke radi obavijesti o uslugama, proizvodima i ostalim aktivnostima te da ih neće davati na uvid, razmjenjivati, niti na bilo koji način proslijeđivati trećim osobama.

Svoju suglasnost za korištenje danih podataka moguće je u bilo kojem trenutku opozvati pisanim putem na email gdpr.morobo@gmail.com

Morobo, obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo mijenjanja i/ili ukidanja programa bez prethodne najave.

Promjene

Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internetskih stranica Prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.