Opće odredbe i uvjeti korištenja

Morobo, obrt za trgovinu i usluge pruža online uslugu putem svoje internet stranice https://www.morobo-games.com/. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Informacije o trgovini 

Morobo, obrt za trgovinu i usluge

Vl. Jelena Ajduković

Kapucinska 28

31 000 Osijek

OIB:16786831983

VAT/EORI: HR16786831983

Adresa elektroničke pošte:

info.morobo@gmail.com

Broj upisa u obrtni registar: MB 98201689

Poslovni račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

IBAN: HR1823400091160626439

Osoba ovlaštena za zastupanje: Jelena Ajduković

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice https://www.morobo-games.com/. Korištenjem internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje internetske stranice https://www.morobo-games.com/ u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Morobo, obrta za trgovinu i usluge. Korisnik prihvaća da Morobo, obrt za trgovinu i usluge nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Morobo, obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Morobo, obrt za trgovinu i usluge može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike..

Morobo, obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Ova internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Morobo, obrt za za trgovinu i usluge, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na https://www.morobo-games.com/ internetskoj stranici ekskluzivno su pravo Morobo, obrta za trgovinu i usluge, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA MOROBO, OBRTA ZA TRGOVINU I USLUGE STROGO JE ZABRANJENO!

Kršenje općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva. U tom slučaju nadležan je sud u Osijeku.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica https://www.morobo-games.com/, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pisanog odobrenja Morobo, obrta za trgovinu i usluge.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Morobo, obrt za trgovinu i usluge nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetske stranice, krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Morobo, obrtu za trgovinu i usluge vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo Morobo, obrtu za trgovinu i usluge mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na internetskoj stranici https://www.morobo-games.com/

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice https://www.morobo-games.com/ isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika tako da Morobo, obrt za trgovinu i usluge ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Morobo, obrt za trgovinu i usluge ne odgovara za percepciju krajnjeg korisnika u svezi fotografija proizvoda na internet stranici https://www.morobo-games.com/, koji ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati predmetima koji su dio narudžbe. Vizualni identitet predmeta prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu predmeta u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.
Morobo, obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda

Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovornog odnosa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Morobo, obrt za trgovinu i usluge nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju Morobo, obrt za trgovinu i usluge neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

Morobo, obrt za trgovinu i usluge nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetsku stranicu te zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na internetskoj stranici https://www.morobo-games.com/, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Morobo, obrta za trgovinu i usluge mogu nadzirati opisane komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Morobo, obrt za trgovinu i usluge , od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

Morobo, obrt za trgovinu i usluge može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjih korisnika u bilo kojem trenutku.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Morobo, obrt za trgovinu i usluge će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Morobo, obrt za trgovinu i usluge je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju krajnji korisnici. Morobo, obrt za trgovinu i usluge ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

 

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice morobo.com

Uvjet za korištenje https://www.morobo-games.com/ stranice je prihvat općih uvjeta korištenja.